Sigorta Eksperi

Sigorta Eksperi; Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir.

Sigortacılık mevzuatı gereğince; sigorta poliçelerine konu olup olmadığına bakılmaksızın kaza sonrası araçlarda oluşan değer kaybı konusunda talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bu hususta sigorta eksperlerince ekspertiz raporu düzenlenebilir.

Levhaya Kayıtlı Sigorta Eksperleri Listesi:

– Gerçek kişi Sigorta Eksperleri
– Tüzel kişi Sigorta Eksperleri

Mevzuat:

– 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu
– Sigorta Eksperleri Yönetmeliği
– İcra Komitesi Uyeleri
– Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yönetmeliği
– Sigorta Eksperleri Meslek Kuralları