İzmir; Öncülerin Şehri.

Sloganın akılda kalıcı, şehrin farklılığını ortaya çıkaran ve dünyadaki bütün İzmirlileri duygulandırıp harekete geçiren nitelikte olması amaçlanmıştır.. Gücünü geçmişten alıp, geleceğimize yön veren,şehrin marka vaadini, geçmişini ve geleceğini birleştiren Öncülerin Şehri” sloganın kullanılmasına karar verilmiştir.

Bu slogan, İzmir halkının genlerindeki öncü ruha dokunuyor, ayrıca İzmir dışında yaşayan İzmirli’leri bile bu ruhu hatırlamaya çağırıyor. Şehir olarak devamlı ileri gitmemize fırsat sağlıyor. Yeniliklerin önünde duran engelleri kaldırmamızı sağlayacak stratejik kararlar almamızı kolaylaştırıyor.

Diğer yandan “Frontier city of Turkey” şehrin Anadolu’nun en batısında dünyaya açılan limanı olma özelliğini tanımlamanın yanı sıra İzmir’i birçok iş olanağına açılan bir kapı olarak da konumlandırıyor. Yabancı yatırımcılara İzmirliler’in zihniyeti hakkında güçlü bir mesaj veriyor; aynı zamanda yatırımcılara kendilerinin de öncü olduğunu iletiyor. Ziyaret için gelen turistlere ise bir yandan neden bu kadar cevherimiz olduğu konusunda ikna edici bir mesaj verirken, diğer yandan onları İzmir’i keşfetmeye davet ediyor. (Kaynak: http://onculerinsehriizmir.izka.org.tr/slogan/ )